Бирата е вкиснала. Къде е причината?
Печат 

Вероятно от бактериите. В този случай нищо не може да се направи. Причината по всяка вероятност е в недобрата стерилизация на съдовете. При приготвянето на домашна бира използвайте само добре измити и стерилизирани съдове!